Farabi Değişim Programı

Cumhuriyet Üniversitesi Farabi Koordinasyon Ofisi

Mart 10th, 2015

2015-2016 eğitim öğretim yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında değişime katılmak isteyen yükseköğretim kurumlarına ayrılacak burs kontenjanları ve öğrencilere verilecek burs tutarları 04.03.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca,

a) Burslu olarak yararlanmak üzere üniversitelere toplam 5.000 kontenjan ayrılmasına,

b) Burssuz olarak söz konusu değişim programından yararlanmak isteyen öğrencilerin işlemlerinin mevcut mevzuat kapsamında değerlendirilerek kontenjanın üniversiteler tarafından belirlenmesine,

c) Mevcut mevzuat kapsamında değişime hak kazanan öğrencilerin burslu değişim süresinin bir yarıyıl (güz yarıyılı) olmasına,

d) Burs miktarının aylık 350.-TL olmasına ve 4 ay için ödenmesine,

e) Burslu değişime hak kazanan öğrencilere yapılacak burs ödemeleri güz yarıyılı için yapılacağından anılan programa ilişkin belirlenen esas ve usuller çerçevesinde söz konusu öğrencilere ödenecek olan % 30′luk tutarların belirlenmesinde güz yarıyılına ait başarı durumu dikkate alınarak güz yarıyılı bitiminde verilmesine,

f) Ekte yer alan üniversitelere karşılarında gösterilen sayıda burslu kontenjan ayrılmasına, daha önceki yıllarda değişim talebi olmadığı için kontenjan ayrılmayan üniversitelerin kontenjan talebinin olması halinde diğer üniversitelerin kullanılmayan kontenjanlarından ayrılmasına

karar verilmiştir.

Üniversitemize ayrılan burslu öğrenci sayısı 97 (doksan yedi ) dir.

Şubat 24th, 2015

2015-2016 Yılı Farabi Değişim Programı kapsamında Üniversitemizin kontenjanları için TIKLAYINIZ

Şubat 10th, 2015

Farabi Değişim Programı kapsamında 2014/2015 eğitim öğretim yılında değişime katılan Farabi öğrencilerimizin Cumhuriyet Üniversitesindeki ders kayıtlarını 2,5 Şubat (sistemden öğrenci) 06 -13 Şubat 2015 ( Danışman hoca onayı ) tarihleri arasında boş olarak (hiç bir ders seçmeden) yapıp danışmanlarına boş olarak onaylatmaları gerekmektedir.

Harç ödeyen öğrencilerimiz harçları ilgili tarihlerde Cumhuriyet Üniversitesi hesabına yatıracaklardır.

Öğrencilerin gidecekleri Üniversitedeki ders kayıt işlemleri için ilgili Üniversite Farabi Ofisleri ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

2014/2015 Farabi Giden Öğrenci Kayıt İşleminden sonra Cumhuriyet Üniversitesi Farabi ofisine kayıt yaptırdıklarına dair belgelerini ( ders kayıt fişi veya öğrenci belgesi ) 15 gün içerisinde mutlaka Posta veya Mail yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

Şubat 2nd, 2015

2015-2016 Farabi Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programı Güz ve Güz+Bahar Dönemi

Başvuruları 16 Şubat Pazartesi 2015 – 13 Mart Cuma 2015, tarihleri arasında yapılacaktır.

Programa başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler aşağıdaki belgeleri hazırlayarak Farabi

Ofisine teslim etmelidirler.

1- 2 Adet Farabi Aday Öğrenci Başvuru Formu için TIKLAYINIZ

2- 2 Adet Öğrenci Not Bildirim Belgesi ( Transkript)

3- 2 Adet Kimlik Fotokobisi

4.SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (Kamu ve özel teşebbüste çalışmadığını gösteren belge)

(Sosyal Güvenlik Kurumundan Temin Edilecek)

Anlaşmalı olduğumuz Üniversiteler sayfamızda bulunmaktadır.

Gerekli formlar Cumhuriyet Üniversitesi Farabi Değişim Programı web sayfası belgeler

bölümünde mevcuttur.

NOT: Aday Başvuru Formları Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulacaktır.

Fotoğrafsız, imzasız ve el yazısı ile doldurulmuş olan Farabi Aday Başvuru Formları kabul

edilmeyecektir.

Öğrenci Değişimi Başvuru Kriterleri

1. Öğrencinin yüksek eğitim programlarında kayıtlı lisans, yüksek lisans veya

doktora öğrencisi olması,

2. Lisans öğrencilerinin genel akademik ortalamasının en az 53,33/100 (4’lük

sistemde 2)olması,

3. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik ortalamasının en az 65/100 (4’lük

sistemde2.5) olması,

4.Lisans programlarının birinci sınıfı tamamlamış olmak, Yüksek lisans ve

doktora programlarının ilk yarı tamamlamış olmak.

Son başvuru 13 Mart 2015 tarihinde saat 12:00 de son bulacaktır.

Başvuru tarihleri dışında yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Farabi Kurum Koordinatörlüğü

Enstitüler Binası Kat:2

Tel: 0346 219 10 10 / 2669 e-posta:farabi@cumhuriyet.edu.tr

Ekim 27th, 2014

Giden öğrencilerimizden aşağıda ismi yazılı olan öğrenciler gittikleri üniversitede kayıt yaptırdıklarına dair öğrenci belgelerini ofisimize ulaştırmamıştır. En geç 31 Ekime kadar belgesinin göndermeyen öğrencilere burs ödenmeyecektir.

1-Hatice KORKMAZ
2-Tuğba OCAK
3-Muhammet AKYILDIZ
4-Meltem DOĞAN
5-Mustafa ÖZŞAN

Eylül 16th, 2014

2014/2015 Farabi Giden Öğrenci Kayıt İşleminden sonra Cumhuriyet Üniversitesi Farabi ofisine kayıt yaptırdıklarına dair belgelerini ( ders kayıt fişi veya öğrenci belgesi ) 15 gün içerisinde mutlaka göndermeleri gerekmektedir !

Ağustos 22nd, 2014

Farabi Değişim Programı kapsamnında 2014/2015 eğitim öğretim yılında üniversitemize gelecek öğrencilerin kayıtları 8 Eylül 2014 – 15 Eylül 2014 günleri arasında gerçekleşecektir. Kayıt için öğrencilerin ilk olarak Cumhuriyet Üniversitesi Farabi Ofisi kurum koordinatörlüğüne gelmeleri gerekmektedir.

Kayıt İçin Gerenkli Belgeler
Öğrenci Kabul Belgesi (Öğrenciler Kabul Belgelerine kendi üniversiteleri Farabi ofisinden ulaşabilirler.)
2 adet Nüfus Cüzdan Fotokobisi

Ağustos 22nd, 2014

Farabi Değişim Programı kapsamnında 2014/2015 eğitim öğretim yılında değişime katılan Farabi öğrencilerimizin Cumhuriyet Üniversitesindeki ders kayıtlarını 8 Eylül 2014 – 12 Eylül 2014 tarihleri arasında boş olarak (hiç bir ders seçmeden) yapıp danışmanlarına boş olarak onaylatmaları gerekmektedir.

Harç ödeyen öğrencilerimiz harçları ilgili tarihlerde Cumhuriyet Üniversitesi hesabına yatıracaklardır.

Öğrencilerin gidecekleri Üniversitedeki ders kayıt işlemleri için ilgili Üniversite Farabi Ofisleri ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Temmuz 23rd, 2014

2013-2014 Farabi Giden Öğrencilerimizden Haydar KAFA’ nın ACİL Ofisimize Ulaşması Gerekmektedir .

Haziran 27th, 2014

Esra KALKAN ‘ in Farabi Ofsine ulaşması gekermektedir .