Farabi Değişim Programı

Cumhuriyet Üniversitesi Farabi Koordinasyon Ofisi

Şubat 26th, 2019

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinden, ikili anlaşma yaptığımız herhangi bir Üniversiteye Farabi Değişim Programı Çerçevesinde  2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ya da Güz + Bahar dönemlerinde gitmek isteyenler aşağıda belirtilen bilgiler ve kurallar dahilinde başvurularını yapabilirler.

BAŞVURU TARİHLERİ:

01 MART 2019  –  15 MART 2019

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. Aday Öğrenci Başvuru Formu – (2 Adet) ( Aday Öğrenci Başvuru Formu bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)
 2. Onaylı Transkript (2 Adet)
 3. Sosyal Güvenlik Kurumundan Onaylı Sgk Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ( 2 Adet )
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi ( 2 Adet )

BAŞVURU ADRESİ :

Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi Farabi Kurum Koordinatörlüğü (Eski Kütüphane Binası Zemin Kat )

BAŞVURU KOŞULLARI:

 1. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans programlarından birine kayıtlı öğrenci olmak,
 2. Gitmek istediğiniz Üniversite ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin ikili anlaşmasının (protokol) olması ve bu anlaşmada sizin bölümünüze yer verilmiş olması ( bkz. Anlaşmalar )
 3. Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için Genel Not Ortalamasının en az 2.00 olması (Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyanlar başvuru yapamazlar)
 4. Yüksek Lisans öğrencileri için Genel Not Ortalamasının en az 2.50 olması (Yüksek lisans öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başlayacakları ilk yarıyıl için değişim programından yararlanamazlar),
 5. Alttan dersi olan öğrenciler, başvuru yapabilirler.
 6. Tıp fakültelerinin 6. Sınıfı (intörn) için değişime katılım başvurusu yapılamaz.
 7. Kayıtlı olduğu bölüm / programda daha önce Farabi Değişim Programından yararlanmış olan öğrenciler tekrar başvuru yapamazlar.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR:

 1. Başvuru yapmadan önce gidilmesi planlanan Üniversitedeki ders planı ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesindeki ders planı arasındaki uyumu gözetmeniz gerekir. Özellikle zorunlu derslerde ders içeriklerinin benzerlik göstermesi gerekecektir. Ayrıca gidilecek üniversitede (ilgili dönemde) alınacak AKTS toplamı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde almanız gereken AKTS’den az olamayacaktır.
 2. Farabi Değişim Programından yararlanan öğrencilere YÖK tarafından belirlenen burs kontenjanı dahilinde karşılıksız burs ödemesi yapılmaktadır. Farabi öğrencisi gittiği üniversitede aldığı tüm derslerden devamsızlıktan kalırsa aldığı bursları iade eder.
 3. Farabi Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve krediler kesilmez, devam eder.
 4. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına göre aktif olarak kamu ya da özel teşebbüsde çalışan ve düzenli olarak sigortası işveren tarafından yatırılanlar Farabi bursundan yararlanmazlar.

YÖK Yürütme Kurulu’nun 06.02.2019 tarihli toplantısında aldığı karar uyarınca 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

A)    Değişime katılacak tüm öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının 4 ay süre ile 600,00 TL

olarak belirlenmesine,

B)   Vakıf Üniversitelerinin 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Farabi Değişim Programından Faydalandırılmamasına karar verilmiştir.

 • admin (107)
 • Comments are closed.