Başvuru Koşulları

Farabi Değişim Programına başvurular, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen takvime uygun şekilde kayıtlı olunan üniversiteye yapılır. Başvuru dönemi genelde 1 Mart-15 Mart arasıdır. Programa yılda bir kez başvuru yapılabilir. Mart başında alınan başvurular, bir sonraki eğitim-öğretim yılının güz ya da güz ve bahar dönemleri içindir. Mevzuata göre Programdan yararlanabilmek için gerekli koşullar şu şekilde belirtilebilir:

  • Yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarının ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora programlarından birine kayıtlı öğrenci olmak,
  • Gidilmek istenilen Üniversite ile kayıtlı olunan Üniversitenin ikili anlaşmasının (protokol) olması ve bu anlaşmada bölümünüze kontenjan ayrılmış olması,
  • Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için Genel Not Ortalamasının (GANO) en az 2.00 olması (Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyanlar başvuru yapamazlar) 
  • Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için Genel Not Ortalamasının (GANO) en az 2.50 olması (Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başlayacakları ilk yarıyıl için değişim programından yararlanamazlar)
  • Alt dönemlerinde başarısız dersi olan öğrenciler, başvuru yapabilirler.
  • Tıp fakültelerinin 6. Sınıfı (intörn) için değişime katılım başvurusu yapılamaz.
  • Kayıtlı olduğu bölüm / programda daha önce Farabi Değişim Programından yararlanmış olan öğrenciler tekrar başvuru yapamazlar.
  • Tutuklu ve hükümlüler Farabi Değişim Programından yararlanamazlar.
  • Zorunlu yabancı dil programı uygulayan bölüm / programlar için başvuru yapılacaksa yabancı dil muafiyet belgesine sahip olmak gereklidir.

Üniversiteler bu genel koşullar dışında ek koşullar da belirleyebildikleri için başvuru döneminde yapılan ilanı takip etmek gereklidir.