Öğrencilerin Hakları

Karşılıksız Burs Ödemesi

 • YÖK tarafından belirlenen burslu öğrenci kontenjanı dahilinde programdan yararlanan öğrencilere karşılıksız burs ödemesi yapılır. Burs tutarı, lisans öğrenimi gören öğrencilere 5102 sayılı “Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun”a göre ödenmekte olan aylık burs tutarının 1,5 katına kadar olup her yıl YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilmektedir. 
 • Farabi Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve krediler kesilmez, devam eder.
 • Farabi öğrencisi gittiği üniversitede aldığı tüm derslerden devamsızlıktan kalırsa aldığı bursları iade eder.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına göre aktif olarak kamu ya da özel teşebbüsde çalışan ve düzenli olarak sigortası işveren tarafından yatırılanlar Farabi bursundan yararlanmazlar. 
 • Anne Baba vefatı dolayısıyla SGK tarafından gelir bağlanan Farabi öğrencilerinin burstan faydalanmaları hakkında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Diğer Haklar

 • Farabi öğrencileri, gittikleri yükseköğretim kurumunun öğrencileriyle aynı haklara sahiptirler. Bu öğrencilere hiçbir ayırım yapılamaz. Bulundukları yükseköğretim kurumu öğrencilerinin yararlandıkları kütüphane, spor tesisleri vb. olanaklarından da yararlanırlar.
 • Farabi öğrencileri, Farabi Değişim Programı Yönetmeliğinde de belirtildiği üzere kabul eden yükseköğretim kurumunda alttan veya üstten ders alabilirler.
 • Farabi Değişim Programında 1 inci ve 2 inci öğretim ayırımı yoktur. Farabi öğrencileri, ders programlarının çakışması durumunda, bazı derslerini 1 inci öğretim ve bazılarını da 2 inci öğretim programlarından alabilirler.
 • Farabi öğrencileri, Öğrenim Protokolünün onaylanması koşuluyla, bazı derslerini başka bölümlerden hatta başka fakültelerden de seçebilirler.
 • Farabi öğrencilerine gittikleri üniversitede uygulanan ders geçme notu esas alınmaktadır.
 • KYK yurdunda kalan öğrencilerin, Farabi Değişim Programından yararlanmaları durumunda yurtlara yatay geçiş yapmaları mümkündür.