Adım Adım Farabi

Farabi Değişim Programı sürecinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden ikili anlaşmamızın olduğu herhangi bir üniversiteye gitmek isteyen öğrencilerimizin izleyeceği yol haritası aşağıdaki tablolarda anlatıldığı gibidir.Değişim programı için gerekli belge ve formları bilgisayarınıza indirdikten sonra yine bilgisayar ortamında doldurunuz.Fotoğrafsız başvuru belgeleri ve elle yazılan belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.Adaylar anlaşmalı olduğumuz üniversitelerden sadece 1 üniversiteye tercih yapabilirler.Kontenjan elemeleri sonucunda yerleştiğiniz üniversitede Farabi Değişim Programı öğrencisi olarak öğrenim görebilirsiniz.

2 Adet Transkript

2 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokoposi

SGK Hizmet Döküm Belgesi ( SGK İl Binasından Alınacaktır )

Eğitim göreceği program yabancı dilde ise Yabancı Dil Belgesi

Aday Öğrenci Formları ve diğer belgeler tamamlandıktan sonra Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilecektir. Değişimden faydalanmak isteyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi anlaşmalı olduğumuz üniversitelerden sadece bir üniversiteye tercih yapabilir. Aday Öğrenci Formunda fotoğrafınızın bulunması zorunludur.Fotoğrafsız ve yanlış doldurulmuş belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2-) KAZANDIĞINDA

VakıfBank Kampüs Şubesinden Alınmış İban Numarası

Öğrenim Protokolü Formu Güz ve Bahar dönemleri için ayrı ayrı 3’er nüsha olarak hazırlanır, her bir nüsha bölümünüzün Farabi Birim sorumlusuna ya da Bölüm Başkanına imzalatılarak yukarıda yazılan diğer belgelerle birlikte Farabi Birim Koordinatörlüğümüze teslim edilir.( Bknız.Öğrenim Protokolü Nasıl Hazırlanır ? ) Farabi Burs ödemelerinin yapılabilmesi için Üniversitemiz VakıfBank kampüs şubesinden hesap açtırılması gerekmektedir.Vakıf Bankasına ait iban numarası olan öğrencilerin ayrıca hesap açtırmalarına gerek yoktur.Hesap kendi adınıza olmak zorundadır.

3-) ÖĞRENİM SIRASINDA

Ekle-Sil Formu seçmeli derslerin adlarının açıklanması sonrasında, bazı derslerin açılmaması, çakışması ya da gönderen üniversitenin ders müfredatının değişmesi dolayısı ile öğrenim protokolünde yer alan dersleri bırakmanı, değiştirmeni ya da yeni ders eklemeni sağlayan işlemdir. Bu işlemin yapılabilmesi için ekle-sil formunu eğitim öğretimin başlamasından itibaren bir ay içerisinde doldurmalısın.

4-) DÖNDÜKTEN SONRA

SGK Hizmet Döküm Belgesi ( SGK İl Binasından Alınacaktır )

Farabi Değişim Programı tamamlandıktan sonra Öğrenci Nihai Rapor Formunu doldurup, SGK Hizmet Döküm Belgesi ile birlikte farabi@cumhuriyet.edu.tr adresine mail gönderebileceğiniz gibi, elden de koordinatörlüğümüze teslim edebilirsiniz.Bu belgeler teslim edilmediği takdirde karşı üniversiteden almış olduğunuz dersler ve notları sisteme girilmeyecek, YÖKSİS işlemleri başlatılmayacaktır.

5-) FERAGAT ETMEK İSTEDİĞİNDE

Seçildiği halde Farabi Değişim Programı kapsamında hak kazanan ve çeşitli sebeplerden dolayı bu haklarından vazgeçen öğrenciler feragat dilekçesini doldurarak her iki gönderen üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmek zorundadır.Dilekçelerini elden teslim edebileceği gibi, farabi@cumhuriyet.edu.tr adresine de mail olarak gönderebilirler.