Farabi Değişim Programı

Cumhuriyet Üniversitesi Farabi Koordinasyon Ofisi

Şubat 23rd, 2011

 

FARABİ İŞLEYİŞ SÜRECİ

GİDEN ÖĞRENCİ

1-15 MART1- 15 EKİM Farabi Değişim Programı sürecinin başlaması, Öğrenciler tarafından Farabi Aday Öğrenci Başvuru Formlarının Farabi ofisine teslim edilmesi
15-20 MART15-20 EKİM Farabi Aday Öğrencilerinin Belirlenmesi ve Farabi web sayfasından sonuçların ilan edilmesi, ilgili Üniversitelere aday öğrencilerin belgelerinin gönderilmesi,
15-30 NİSAN15-30 KASIM Ön kabul alan öğrencilerin ilan edilmesi ve ön kabul alan öğrencilerin ilgili üniversitelere gönderilmek üzere hazırlayacakları belgelerin Farabi ofisine son teslim tarihi

 

ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU SÜRECİ

GÜZ DÖNEMİ: 01 Mart- 15 Mart

BAHAR DÖNEMİ: 01 Ekim- 15 Ekim

  • Giden öğrenci başvuruları güz ve bahar olmak üzere yılda iki kere yapılır. Güz başvuruları bir dönemlik (yalnızca güz) ya da bir yıllık (güz + bahar) yapılabilirken, bahar başvuruları yalnızca bir dönem (yalnızca bahar) için yapılır.
  • 15 günlük süre içerisinde başvurular başlatılır. Başvuru süresi öne alınamaz ya da uzatılamaz.Başvuru süresi öncesinde ve sonrasında hiçbir başvuru kabul edilemez.
  • Öğrenciler Üniversitemiz Farabi web sayfasında yer alan anlaşmalı olduğumuz üniversite protokolleri ve kontenjanları inceleyerek gitmek istedikleri üniversiteleri belirleyebilirler.
  • Öğrenciler, gitmek istediği üniversiteye başvurmak için aday başvuru formlarını ve gerekli belgeleri hazırlayarak Farabi Ofisimize teslim ederler. Gerekli belgeler Farabi web sayfası belgeler belümünde mevcuttur.
  • Öğrenciler Aday Öğrenci Başvuru Formunda yanlız bir üniversite tercih edebilir.

Aday Başvurusu için istenen belgeler: 

    Transkript (2 adet)
    Nüfüs Cüzdan Fotokobisi (2 adet)

Aday Başvuru Formu bilgisiyar ortamında doldurulacaktır. Fotoğrafsız ve imzasız başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Öğrenci Değişimi Başvuru Kriterleri

Öğrencinin Cumhuriyet Üniversitesi programlarında kayıtlı , lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması

Lisans öğrencilerinin genel akademik ortalamasının en az 53,33/100 (4’lük sistemde 2) olması

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik ortalamasının en az 65/100 (4’lük sistemde2.5) olması

Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfı tamamlamış olmak, Yüksek lisans ve doktora programlarının ilk dönemlerini tamamlamış olmak.

DEĞERLENDİRME

 GÜZ DÖNEMİ: 15 Mart- 20 Mart

BAHAR DÖNEMİ: 15 Ekim- 20 Ekim

Farabi Ofisi, tüm başvuran öğrenci bilgilerini listeler ve dosyalar.

Öğrenciler başvuruda bulundukları Üniversite/Fakülte/Bölüm bazında not ortalamalarına (transkrip) göre sıralanır.

Not ortalaması en yüksek ilk iki öğrenci başvuruda bulunduğu Üniversite/Fakülte/Bölüm bazında farabi aday öğrenci olmaya hakkazanır.

Farabi Ofisi, belirlenen farabi aday öğrencilerini Üniversitemiz Farabi web sayfasında İlan eder.

Farabi Ofisi, belirlenen farabi aday öğrencilerinin başvuru asıllarını resmi yazışma yolu ile başvurulan yükseköğretim kurumuna iletir. Karşı Üniversitelerin görüşleri kabul/ret şeklinde farabi web sayfamızda ilan edilir.

Kabul edilen farabi aday öğrencilerimiz ön kabullerini almış olurlar.

15-30 NİSAN

15-30 KASIM

Ön Kabul Alan Öğrencilerin Hazırlaması Gereken Belgeler

Öğrenci Başvuru Formu ( fotoğraflı ve imzalı bilgisayar ortamında olmak üzere 2 nüsha hazırlanır )

Öğrenim Protokolü (imzalı bilgisayar ortamında olmak üzere 4 nüsha hazırlanır )

Öğrenci Bilgi Formu

Öğrenci Beyannamesi

Yükümlülük sözleşmesi ( imzalı bilgisayar ortamında olmak üzere 2 nüsha hazırlanır )

Öğrenim Protokolü Nasıl Hazırlanır Tıklayınız.

Öğrenim Protokolleri her iki üniversite tarafından uygun görülüp onaylanan öğrenciler Farabi asıl öğrencisi olur ve YÖK tarafından veilecek olan onaydan sonra Burslu Farabi Öğrencisi olmaya hak kazanırlar.

Burslarla İlgili Bilgi İçin Tıklayınız.

  KAYIT

Farabi Programıyla ile gidecek olan öğrenciler katkı paylarını üniversitemize yatıracaklar, ders kayıtlarını boş yaparak danışmanlarına boş olarak onaylatacaklar.

Öğrenciler asıl ders kayıtlarını ise öğrenim protokolündeki derslere uygun olarak gidecekleri üniversitede yaparlar.Ders kaydı ile ilgili işlemler için gidecekleri dönem başlamadan karşı üniversite ile iletişim kurmaları gerekir.

DÖNÜŞ

Farabi değişim Programına katılarak Eğitimini tamamlayan öğrenci Nihai Rapor belgesini doldurarak üniversitemiz Farabi ofisine teslim eder.

Karşı Üniversiteninde Öğrenciye ait Transkript ve Katılım Belgesini yollamasıyla birlikte ögrenci dönüş sürecini tamamlamış olur.

Yukarıda saydığımız üç belgenin eksik olması durumunda öğrencilere Farabi burslarının %30′luk kısmı verilmeyecektir.

FERAGAT

Farabi başvurusu yapmış başvurusu üniversitemiz tarafından ve karşı üniversite tarafından kabul edilip, Farabi burslu öğrencisi olmak üzere YÖK’ten onay almış öğrenciler geçerli bir nedeni olması şartı ile programdan vazgeçebilirler.

Feragat eden öğrencilerin her iki üniversiteye olmak üzere birertane feragat dilekçesini üniversitemiz farabi ofisine teslim etmeleri gerekir.

Ancak neden göstermeden ve dilekçe vermeden programdan vazgeçen öğrenciler tekrar Farabi programına başvuruda bulunamazlar.

KONAKLAMA

 Konaklama ile ilgili işlemler öğrencilerin kendisine aittir.

Comments are closed.